เกษตรและสหกรณ์จังหวัพระนครศรีอยุธยาเดินทางมาตรวจมาตรฐานอาหารปลอดภัยและร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เมื่อเวลา 10.00น.นายวุฒิพงศ์ กะสินัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดินทางมาตรวจมาตรฐานอาหารปลอดภัยและร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนร้าน 53 แห่ง จึงเลือกสุ่มตรวจ ที่ ร้านอาหารบ้านวัชราชัย ตำบล บ้านป้อม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นร้านอาหารที่ ได้ทำการตรวจสอบแล้ว ว่าผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัยและร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย พร้อมมอบเครื่องหมาย Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และที่ผ่านการตรวจรับรอง ให้ใช้เครื่องหมายQ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดประจำร้าน ต่อมาได้เดินทางมาตรวจที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตีพาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นาง อรนิษฐ์ เกี๋ยงพา ผู้จัดการ แผนกศูนย์อาหารและจัดเลี้ยง ศุนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ให้การต้อนรับ พร้อมพา ทางเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ลงไปตรวจสอบ พบว่าได้ผ่านการรับรอง และมีเครื่องหมาย Q ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านมาตรฐานอาหารปลอดภัยและร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเช่นกัน

นายวุฒิพงศ์ กะสินัง เกษตรและสหกรณ์จังหวัพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ผลักดันให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ฟาร์มให้มีความปลอดภัย ต่อผู้บริโภคตามระบบการผลิตเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือที่รู้จักกันในชื่อ GAP ซึ่งจะมีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสม และจำกัดตามหลักวิชาการโดยให้สัญลักษณ์ Q เพื่อรับรองมาตรฐานซึ่งจะทำให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

Leave a comment