หมู่บ้านท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศน์ในอยุธยา จัดปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวในวันพืชมงคล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวเด่น

เวลา 09.10 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 62 ชาวนาจาก ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด และ หมู่บ้านท่องเที่ยวด้านเกษตรเชิงนิเวศน์ ได้ถือฤกษ์งามยามดี ในวันพืชมงคล จัดทำบุญใหญ่ ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านเทโพ หมู่ 5 โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป นำโดย หลวงพ่อเฉลิม เจ้าอาวาสวัดพระญาติ พระเกจิดังแห่งเมืองอโยธยา มาเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือก ที่จะใช้เพาะปลูกในฤดูการทำนาปีครั้งนี้ โดยมี นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธาน

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ฯ และชาวนาได้นำเมล็ดพันธุ์ข้าว ลงหว่านในแปลงนาปีแบบเกษตรอินทรีย์ พร้อมกับได้ปักหุ่นไล่กา ลงที่กลางแปลงนา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจว่า การทำนาปีนี้จะไม่มีศัตรูพืชมารบกวน

สำหรับตำบลสามเรือนนั้น ถือเป็นชุมชนดั่งเดิมที่ ยึดแนวทางการประกอบอาชีพด้านเกษตรเป็นหลัก และสร้างรายได้เกือบ 100 ล้านบาท / ปี โดยเฉพาะในด้านการเพาะเห็ดตับเต่าในดงต้นโสน รวมถึงทำนา และยังอนุรักษ์วิถีชีวิตเกษตร และชุนชนริมน้ำคลองโพธิ์ ไว้ได้อย่างเหนี่ยวแน่น

อีกทั้งสามารถต่อยอดนำเอาวิถีชีวิต ประเพณีความเชื่อท่องถิ่น และอาชีพในชุมชน มาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังระดับประเทศ ได้อย่างน่าชื่นชม ด้วยเพราะว่าพื้นที่อื่นโดยรอบตำบลสามเรือน ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรมและชุมชนเมืองใหม่ไปหมดสิ้นแล้ว

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา

Leave a comment