กรมที่ดิน มอบโฉนดที่ดินให้กับมัสยิดกุฎีช่อฟ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของมัสยิดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวอุบัติเหตุ

​วันนี้ (1 พ.ค. 62) ที่ มัสยิดกุฎีช่อฟ้า ตำบลคลองตะเคียน  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินให้กับมัสยิดกุฎีช่อฟ้า ตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของมัสยิดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9  โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการฯ  อิหม่ามฮาซัน ฮานาฟีอิหม่ามมัสยิดกุฎีช่อฟ้า ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดฯ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมพิธีมอบโฉนดที่ดินในครั้งนี้

​นายณรงค์ สืบตระกูล รองอธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า การมอบโฉนดที่ดินรวม 12 แปลง ครั้งนี้ ถือเป็นผลแห่งความสำเร็จมาจากโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินของมัสยิดทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9  และเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของกรมที่ดินจะต้องอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน  ทุกศาสนา  พร้อมกับจัดส่งผู้เชี่ยวชาญ วิทยากร และเจ้าพนักงานที่ดินของจังหวัดในพื้นที่ ให้ความรู้ ให้คำแนะนำ ในการดำเนินการขอโฉนดที่ดินให้มัสยิด  ซึ่งมัสยิดกุฎีช่อฟ้าได้รับการออกโฉนดตามโครงการดังกล่าวรวม 8 ฉบับ และได้รับบริจาคเพิ่มอีก 4 ฉบับ รวม 12 ฉบับ  ถือเป็นความสำเร็จที่ทำให้พี่น้องประชาชนชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในชุมชนตำบลตลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา มีโฉนดที่ดินเป็นของตนเอง และของมัสยิด  หลังจากพักอยู่อาศัยในพื้นที่แห่งนี้มานานหลายร้อยปี

กอบกฤษณ์ ชูกลิ่น อยุธยา